Pravidla pro sjezdové tratě

Pravidla svazu FIS pro sjezdové tratě

Dodržujte prosím při využívání našich lyžařských sjezdovek v Annabergu pravidla mezinárodního lyžařského svazu FIS pro sjezdové tratě, umožníte tak férovou a bezpečnou koexistenci všech zimních sportovců:

 1. Ohled na ostatní lyžaře a snowboardisty
  • Každý lyžař a snowboardista se musí chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.
 2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy
  • Každý lyžař a snowboardista musí jezdit s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a způsob jízdy musí přizpůsobit svým dovednostem a terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům, jakož i hustotě provozu.
 3. Volba jízdní stopy
  • Lyžař přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.
 4. Předjíždění
  • Předjíždět se může ze shora nebo zespodu, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři nebo snowboardistovi dostatek prostoru pro všechny jeho pohyby.
 5. Vjíždění, rozjíždění a vjíždění nahoru do svahu
  • Každý lyžař a snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě, chce se po zastavení opět rozjet nebo chce jet nahoru do svahu, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a ujistit se, že tak může učinit bez nebezpečí pro sebe a ostatní.
 6. Zastavení
  • Každý lyžař a snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takovéto místo uvolnit co nejrychleji.
 7.  Stoupání a sestup
  • Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.
 8.  Respektování značek
  • Každý lyžař a snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.
 9. Poskytnutí pomoci
  • Při úrazech je každý lyžař a snowboardista povinen poskytnout první pomoc.
 10. Povinnost prokázat se
  • Každý lyžař a snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať je za nehodu odpovědný nebo ne, musí v případě úrazu prokázat své osobní údaje.

Dodržujte všeobecně uznávaná pravidla sportu!

Děti do 15 let jsou povinny při jízdě na sjezdovkách a tomu podobném volném terénu nosit sportovní helmu.

Alpské tísňové volání: 140

Vaše bezpečnost je pro nás důležitá!

Sdílet:NÖBBG TwitterAuf Facebook teilendelicious bookmark hinzufügen
b-ass.org wish4book.com