Pravidlá pre bezpečnú jazdu na svahoch

Pravidlá FIS pre jazdu na svahu

Dodržiavajte, prosím, pri používaní našich lyžiarskych svahov pravidlá medzinárodného lyžiarskeho zväzu FIS, čím umožníte slušné a bezpečné vzájomné spolunažívanie všetkých zimných športovcov:

 1. Ohľaduplnosť k iným lyžiarom a snowboardistom 
  • Každý lyžiar a snowboardista sa musí správať tak, aby neohrozil alebo nepoškodil žiadnu inú osobu.
 2. Ovládanie rýchlosti a spôsob jazdy
  • Každý lyžiar a snowboardista si musí zachovať pri jazde prehľad. Svoju rýchlosť a spôsob jazdy musí prispôsobiť svojmu umeniu a terénnym, snehovým a poveternostným podmienkam, ako aj intenzite premávky na svahu.
 3. Voľba stopy jazdy
  • Lyžiar prichádzajúci zhora musí svoju stopu jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara.
 4. Predbiehanie
  • Predbiehať možno zhora alebo zdola, sprava alebo zľava, ale vždy iba s dostatočným odstupom tak, aby predbiehaný lyžiar alebo snowboardista mal dostatočný priestor pre smer aj spôsob jazdy.
 5. Vjazd na trať, rozjazd a výstup na svah
  • Každý lyžiar a snowboardista, ktorý vchádza na lyžiarsku trať alebo chce po zastavení opäť pokračovať v jazde alebo vystúpiť smerom nahor, je povinný sa rozhliadnuť, dať prednosť lyžiarom prichádzajúcim zhora a neohroziť lyžiarov pod sebou.
 6. Zastavenie a státie
  • Každý lyžiar a snowboardista na trati sa nesmie bezdôvodne zastaviť a zostať stáť na zúžených a neprehľadných častiach zjazdoviek. Lyžiar alebo snowboardista, ktorý spadol na takomto mieste, ho musí čo najrýchlejšie opustiť.
 7. Výstup a zostup
  • Lyžiar alebo snowboardista, ktorý stúpa nahor alebo schádza po lyžiarskej trati peši, musí používať okraj zjazdovky.
 8. Dodržiavanie značiek na trati
  • Každý lyžiar a snowboardista si musí všímať označenia a signalizáciu.
 9. Poskytnutie pomoci
  • Každý lyžiar a snowboardista je povinný pri úraze iného lyžiara na trati poskytnúť prvú pomoc.
 10. Preukázanie totožnosti
  • Každý lyžiar a snowboardista, či už svedok alebo účastník, či bol zodpovedný alebo nie, musí v prípade nehody poskytnúť svoje osobné údaje.

Tieto všeobecne rešpektované pravidlá športu sa musia dodržiavať!

Osoby vo veku 0-15 rokov majú povinnosť pri jazde na zjazdovkách a voľných priestranstvách s charakteristikou zjazdoviek nosiť športovú prilbu.

Núdzové volanie Alpin: 140

Vaša bezpečnosť je pre nás dôležitá!

Odporučiť ďalším osobám:NÖBBG TwitterAuf Facebook teilendelicious bookmark hinzufügen
b-ass.org wish4book.com