Today
/Es wird zeitweise sonnig und es bleibt bis zum Abend weitgehend trocken.°
Next
Day
/Es bleibt meist stark bewölkt und weitgehend trocken, Sonne gibt es nur selten.°
Snow height
(in cm)
35
Base
60
Top

Pravidlá pre bezpečnú jazdu na svahoch

Pravidlá FIS pre jazdu na svahu

Dodržiavajte, prosím, pri používaní našich lyžiarskych svahov pravidlá medzinárodného lyžiarskeho zväzu FIS, čím umožníte slušné a bezpečné vzájomné spolunažívanie všetkých zimných športovcov:

 1. Ohľaduplnosť k iným lyžiarom a snowboardistom 
  • Každý lyžiar a snowboardista sa musí správať tak, aby neohrozil alebo nepoškodil žiadnu inú osobu.
 2. Ovládanie rýchlosti a spôsob jazdy
  • Každý lyžiar a snowboardista si musí zachovať pri jazde prehľad. Svoju rýchlosť a spôsob jazdy musí prispôsobiť svojmu umeniu a terénnym, snehovým a poveternostným podmienkam, ako aj intenzite premávky na svahu.
 3. Voľba stopy jazdy
  • Lyžiar prichádzajúci zhora musí svoju stopu jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara.
 4. Predbiehanie
  • Predbiehať možno zhora alebo zdola, sprava alebo zľava, ale vždy iba s dostatočným odstupom tak, aby predbiehaný lyžiar alebo snowboardista mal dostatočný priestor pre smer aj spôsob jazdy.
 5. Vjazd na trať, rozjazd a výstup na svah
  • Každý lyžiar a snowboardista, ktorý vchádza na lyžiarsku trať alebo chce po zastavení opäť pokračovať v jazde alebo vystúpiť smerom nahor, je povinný sa rozhliadnuť, dať prednosť lyžiarom prichádzajúcim zhora a neohroziť lyžiarov pod sebou.
 6. Zastavenie a státie
  • Každý lyžiar a snowboardista na trati sa nesmie bezdôvodne zastaviť a zostať stáť na zúžených a neprehľadných častiach zjazdoviek. Lyžiar alebo snowboardista, ktorý spadol na takomto mieste, ho musí čo najrýchlejšie opustiť.
 7. Výstup a zostup
  • Lyžiar alebo snowboardista, ktorý stúpa nahor alebo schádza po lyžiarskej trati peši, musí používať okraj zjazdovky.
 8. Dodržiavanie značiek na trati
  • Každý lyžiar a snowboardista si musí všímať označenia a signalizáciu.
 9. Poskytnutie pomoci
  • Každý lyžiar a snowboardista je povinný pri úraze iného lyžiara na trati poskytnúť prvú pomoc.
 10. Preukázanie totožnosti
  • Každý lyžiar a snowboardista, či už svedok alebo účastník, či bol zodpovedný alebo nie, musí v prípade nehody poskytnúť svoje osobné údaje.

Tieto všeobecne rešpektované pravidlá športu sa musia dodržiavať!

Osoby vo veku 0-15 rokov majú povinnosť pri jazde na zjazdovkách a voľných priestranstvách s charakteristikou zjazdoviek nosiť športovú prilbu.

Núdzové volanie Alpin: 140

Vaša bezpečnosť je pre nás dôležitá!

Odporučiť ďalším osobám:NÖBBG TwitterAuf Facebook teilendelicious bookmark hinzufügen